Diensten

Aarnoudse Advocaten B.V. kan u van dienst zijn op een groot aantal rechtsgebieden. 

De voornaamste rechtsgebieden van het kantoor zijn de navolgende: 

 

Categorie

Rechtsgebied

1.

Personen- en familierecht

Echtscheiding, boedelscheiding, omgang, gezag, alimentatie, consumentenrecht, paspoorten e.d.

2.

Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht

Ontslag, ontbinding arbeidsovereenkomst, schadevergoeding, achterstallig salaris, WIA- en WWB-uitkeringen

3.

Wonen, onroerend goed, bouwrecht

Huurrecht, (ver)koop, bouwrecht

4.

Strafrecht, tuchtrecht, vreemdelingenrecht

Strafzaken, straf(proces)recht, vreemdelingenrecht, tuchtrecht.

5.

Contracten (algemeen), schade

Onrechtmatige daad, verzekeringsrecht en aansprakelijkheid, verbintenissenrecht, aansprakelijkheid e.d.

6.

Goederenrecht

Procedures betreffende de terugvordering van eigendommen, procedures met betrekking tot het recht van hypotheek, procedures met betrekking tot het burenrecht en erfdienstbaarheid.

7.

Ondernemingspraktijk

Ondernemingsrecht, rechtspersonen, reorganisaties.

8.

Bestuursrecht

Bestuursrecht.

9.

Faillissementen, insolventie, incasso

Faillissementsrecht, surséance, schuldsanering, executiegeschillen, betalingsregeling.

10.

Letselschade

Voor meer info klik HIER

Klik hier voor de Algemene voorwaarden